Prowadzący

Ks. Tomasz Łosiewicz SDS certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, superwizor szkoleniowy. 

Salwatorianin, psycholog, absolwent Instytutu Psychologii na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (nostryfikacja dyplomu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim). Ukończył czteroletnią Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie.  Odbyte staże:

  • Centrum Konsultacji przy Instytucie Psychologii w Rzymie,
  • Klinika Psychiatryczna Giuseppina w Rzymie,
  • Ośrodek Terapeutyczno-Szkoleniowy w Lublinie
  • Oddział Nerwic i Zaburzeń Osobowości Katedry Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Aktualnie pracuje i korzysta z superwizji indywidualnej i grupowej certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamcznej