Konsultacja psychiatryczna

W razie konieczności zapewniamy konsultacje u lekarza psychiatry. Porada psychiatry jest istotna w sytuacjach, gdzie pacjent nie może aktualnie poradzić sobie z problemami, co w sposób znaczący może wpływać destrukcyjnie na jego życie, np. utrata pracy, ryzyko poważnych konfliktów międzyludzkich itp.  

 Konsultacja psychiatryczna polega na rozmowie Pacjenta ze specjalistą, a jej podstawowym celem jest pozytywne wpłynięcie na stan psychiczny. Podczas pierwszej wizyty psychiatra zwykle pyta o ogólne rzeczy dotyczące życia Pacjenta. Mowa tu m.in. o aktualnej sytuacji życiowej, nawykach, ogólnym stanie zdrowia, historii członków rodziny, dotychczasowych problemach i traumatycznych przeżyciach czy też obecnie doświadczanych objawach.

Jeżeli Pacjent nie chce, aby o informacjach przekazanych specjaliście podczas rozmowy dowiedziały się inne osoby, zostaną one objęte tajemnicą. Dzięki temu możesz czuć się bardziej komfortowo na kolejnych wizytach. Na podstawie zebranych informacji psychiatra przedstawia wstępne rozpoznanie. Jeśli zachodzi taka konieczność, proponuje leczenie. Może mieć ono formę leczenia farmakologicznego albo zaleci skorzystanie z innej formy pomocy specjalistycznej, w tym np. psychoterapii.

 

Kiedy warto skorzystać z konsultacji psychiatrycznej?

Z oferowanych przez nas konsultacji psychiatrycznych w Krakowie warto skorzystać, gdy zaobserwujesz u siebie różne niepokojące objawy. Najczęściej jest to długotrwały spadek nastroju, uczucie niepokoju, które nie jest niczym uzasadnione, częste ataki paniki, bezsenność, problemy z koncentracją, brak chęci działania, zaburzenia w odżywianiu czy też trudności w funkcjonowaniu i brak satysfakcji z życia codziennego. Z konsultacji psychiatrycznych powinny też skorzystać osoby zmagające się z rozmaitymi fobiami.

Dzięki pomocy specjalisty możesz poznać przyczyny wymienionych stanów, a co za tym idzie, łatwiej będzie Ci je zrozumieć i pokonać. Zatrudnieni u nas psychiatrzy oferują także pomoc osobom, które zmagają się z depresją, zaburzeniami lękowymi, schizofrenią, uzależnieniami, zaburzeniami osobowości i innymi schorzeniami.

 

Jaki jest cel konsultacji psychiatrycznej?

Konsultacja psychiatryczna ma na celu przede wszystkim określenie, czy problemy, z jakimi zmaga się Pacjent na co dzień, mają podłoże psychiczne i wynikają ze zmiany funkcjonowania w tym obszarze. Drugim celem konsultacji jest ustalenie, czy ewentualne zmiany funkcjonowania psychicznego wymagają specjalistycznego leczenia i rozpoczęcia terapii psychologicznej. Jeżeli leczenie jest niezbędne, wówczas psychiatra może zalecić leczenie farmakologiczne, psychoterapię albo obie te formy jednocześnie.

 

Jak wygląda pierwsza wizyta u psychiatry?

Wiele osób rezygnuje z konsultacji psychiatrycznych w Krakowie ze względu na to, że nie wiedzą, czego spodziewać się na pierwszej wizycie. Strach, obawa, tajemniczość, a także głosy innych osób mówiące o tym, że jest to postępowanie wstydliwe i niewłaściwe, sprawiają, że Pacjenci nie korzystają z pomocy psychiatry. To jednak błąd, ponieważ psychiatra jest takim samym specjalistą jak lekarze w innych obszarach, a jego głównym zadaniem jest wyleczenie Pacjenta.

Pierwsza wizyta polega na rozmowie psychiatry z Pacjentem. Trwa dość długo i obejmuje szczegółowe kwestie dotyczące życia danej osoby. Celem takiego spotkania jest dokładne rozpoznanie Pacjenta przez psychiatrę. Pierwsza wizyta zwykle jest dłuższa od pozostałych, ponieważ wtedy specjalista poznaje drugą osobę i chce się dowiedzieć o niej jak najwięcej, a także o problemach, z jakimi się ona zmaga.

Udając się pierwszy raz na konsultację psychiatryczną do naszego ośrodka w Krakowie, powinieneś przygotować się do niej tak samo, jak robisz to przed wizytą u innych lekarzy.

 


stetoskop

logotyp soter