Poradnictwo psychologiczne

Jest to to forma pomocy przeznaczona dla tych, którzy przeżywają trudności w określonym obszarze swojego życia i pragną zasięgnąć porady w celu lepszego zrozumienia swojego problemu. Zasadniczym celem poradnictwa jest poszukiwanie konkretnych rozwiązań w celu polepszenia swojego życiowego funkcjonowania. Poradnictwo psychologiczne jest procesem krótkoterminowym i obejmuje kilka spotkań.

Poradnictwo psychologiczne to jedna z form specjalistycznej pomocy, która kierowana jest przede wszystkim do osób zdrowych zmagających się z pewnym problemem. Najczęściej dotyczy on nagłych zmian w życiu. Przykładem może być trudność przystosowania się do nowych okoliczności. Jako najważniejsze cele poradnictwa psychologicznego wymienia się wsparcie w rozwoju cech osobowych, które ułatwiają radzenie sobie w sytuacjach stresowych i sprzyjają w pokonywaniu codziennych trudności. Należy pamiętać, że celem oferowanych przez nas porad w tym zakresie nie jest leczenie zaburzeń, ponieważ tym zajmuje się inny obszar psychologii.

W ramach pomocy psychologicznej w Krakowie kładziemy duży nacisk na rozpoznanie sytuacji, w jakiej znalazła się dana osoba. Takie działanie sprawia, że łatwiej dobrać odpowiednie narzędzia, dzięki którym poradzenie sobie z tą sytuacją stanie się łatwiejsze. W obszarze poradnictwa psychologicznego możemy również przeprowadzić testy osobowości, a nawet zaproponować ćwiczenia umożliwiające nabycie nowych umiejętności. Ćwiczenia zwykle prowadzone są w formie warsztatów, a ich uczestnicy uczą się m.in. asertywności, współpracy oraz komunikacji.

Ze względu na to, że osoby korzystające z usług poradnictwa psychologicznego nie są chore, nie nazywamy ich „Pacjentami”. W większości przypadków są to zdrowi ludzie, którzy szukają pomocy w celu przystosowania się do nowych sytuacji, jakie pojawiły się w ich życiu.

Kiedy warto skorzystać z poradnictwa psychologicznego?

Jak już zostało wspomniane wcześniej, pomoc psychologiczna kierowana jest do osób zdrowych, które nie doświadczają zaburzeń psychicznych, ani wtórnych albo utrwalonych mechanizmów przeżywania i zachowania. Usługi w tym zakresie kierowane są do osób, które obecnie zmagają się z chwilowym kryzysem życiowym. Ten spowodowany może być np. stratą pracy, rozwodem, śmiercią bliskiej osoby lub problemami egzystencjalnymi, czy rozwojowymi. Z usług poradnictwa psychologicznego warto skorzystać, gdy masz trudności ze znalezieniem partnera, poszukujesz sensu życia, masz kłopoty ze znalezieniem zatrudnienia, trudno Ci osiągnąć niezależność, masz problemy z wyrażaniem uczuć, stawianiem granic i komunikowaniem się z innymi ludźmi.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy psychologicznej?

Oferowana przez nasz ośrodek pomoc psychologiczna w Krakowie pozwala odnieść kilka korzyści. Przede wszystkim po spotkaniu ze specjalistą odczujesz ulgę, ponieważ o swoich problemach będziesz mógł powiedzieć nieznanej Ci dotychczas osobie. Dzięki temu spojrzy ona na Twoją sytuację z pewnym dystansem. Poza tym pomoc psychologiczna pozwoli Ci lepiej poznać i zrozumieć własne problemy. To bezpośrednio wiąże się ze zrozumieniem przyczyn tych trudności, a znając ich źródło, będziesz mógł poszukać rozwiązania, które pomoże je pokonać. Warto też dodać, że spotkania ze specjalistą w ramach poradnictwa psychologicznego to proces krótkoterminowy. Zwykle kontakt z psychologiem kończy się na kilku wizytach.

Osoby, które są zainteresowane oferowanymi przez nas usługami, prosimy o skontaktowanie się z pracownikami Salwatoriańskiego Ośrodka Terapeutycznego SOTer w Krakowie. Odpowiemy na każde Twoje pytanie, a także przedstawimy dokładne informacje na temat warunków współpracy, w tym np. terminów spotkań, czasu ich trwania, a także kosztów usług.

 


rozmowa pary z psychologiem

 

logotyp soter