Badania psychologiczne

Badania w zakresie oceny osobowości prowadzone są w celu poszerzenia znajomości siebie i lepszego zrozumienia swoich problemów. Badania są realizowane w oparciu o wywiad oraz testy psychologiczne. 

Osobowość jest jednym z najistotniejszych pojęć stosowanych w psychologii. Teorie dotyczące osobowości umożliwiają poznać zasady funkcjonowania umysłu człowieka, a także sposoby jego zachowania. Osobowość złożona jest przede wszystkim z cech psychicznych i wszelkich czynników wewnętrznych, jakie mają wpływ na człowieka. Pojęcie to obejmuje także nasze reakcje na bodźce zewnętrzne i interakcje z otoczeniem. Dzięki osobowości każdy z nas jest inny.

Przeprowadzane przez nas badania psychologiczne w Krakowie pozwalają ocenić osobowość. Badania te wykonywane są przez psychologów. Dzięki diagnozie postawionej przez specjalistę możesz dowiedzieć się wielu rzeczy o sobie, w tym np. poznać własny profil osobowości. Podczas badań przeprowadzamy wywiad z Pacjentem oraz korzystamy z rozmaitych testów psychologicznych. Ich głównym zadaniem jest dostarczenie informacji o danym człowieku. Testy są różnorodne, dlatego odpowiednio dobieramy je do każdego Pacjenta.

 

Jaki jest cel badania osobowości?

Psychologiczne badania osobowości przeprowadza się w różnych celach. Niekiedy jest to ciekawość osób, które chcą dowiedzieć się, jakie cechy są u nich dominujące albo chcą poznać swoje mocne i słabe strony. Badania tego typu pozwalają też udzielić odpowiedzi na pytania „Kim jesteśmy?” i „Co sprawia, że zachowujemy się tak, a nie inaczej?”. Wykonanie badania osobowości może ułatwić też codzienne funkcjonowanie człowieka. Niektóre cechy utrudniają życie, a świadomość tego, jakie to cechy, umożliwia dążenie do zmian w zachowaniu. Jednak w tym celu niezbędna może okazać się terapia u specjalisty.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o badaniach psychologicznych pozwalających ocenić osobowość i chciałbyś poznać metody badań, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami.

 

Czym jest diagnoza psychologiczna i jakie są jej cele?

Część usług naszego ośrodka terapeutycznego związana jest z przeprowadzaniem diagnozy psychologicznej w Krakowie. Tym mianem określa się rozpoznanie oraz opis mechanizmów psychologicznych związanych z funkcjonowaniem człowieka. Diagnoza stanowi ważną część analizy Pacjenta ze względu na to, że pozwala uzyskać jego całościowy obraz psychologiczny.

Przeprowadzane przez nas w tym zakresie badania psychologiczne w Krakowie mają rozmaite cele. Do nich zalicza się przede wszystkim uzyskiwanie informacji na temat ogólnej oceny stanu Pacjenta, w tym jego mocnych i słabych stron. Pozostałe cele diagnozy psychologicznej to określenie zaburzeń psychicznych badanej osoby (o ile te występują), poznanie mechanizmów zachowań Pacjenta, a także ustalenie dalszych etapów terapii lub leczenia.

 

Jakie są rodzaje diagnozy psychologicznej?

Wyróżnia się kilka rodzajów diagnozy psychologicznej. Do najpopularniejszych zaliczają się diagnoza inteligencji, neuropsychologiczna, osobowości, kompetencji społecznych oraz predyspozycji zawodowych. W naszym ośrodku skupiamy się na diagnozie osobowości, która jest niezbędnym elementem do zaproponowania odpowiedniej terapii. Diagnoza osobowości umożliwia stworzenie indywidualnego profilu osobowości, a także poznanie mocnych oraz słabych stron danej osoby. Dzięki niej możemy dowiedzieć się, kim jesteśmy. Ten rodzaj diagnozy psychologicznej pozwala też zdiagnozować wszelkie dysfunkcje i zaburzenia osobowości. W przypadku rozszerzenia diagnostyki na obszary kognitywne lub neuropsychologiczne kierujemy Pacjentów do odpowiednich specjalistów, którzy współpracują z naszym ośrodkiem.

 


testy psychologiczne

 

soter logo