Badania psychologiczne

Badania w zakresie oceny osobowości  prowadzone są w celu poszerzenia znajomości siebie i lepszego zrozumienia swoich problemów. Badania są realizowane w oparciu o wywiad oraz testy psychologiczne.