Poradnictwo psychologiczne

Jest to to forma pomocy dla tych, którzy przeżywają trudności w określonym obszarze swojego życia i pragną zasięgnąć porady w celu lepszego zrozumienia swojego problemu.