Współpracujący

W naszym ośrodku współpracujemy ze specjalistami z zakresu psychologii, pedagogiki i psychoterapii.


Karolina Kotula
Centrum Rozwoju Osobowości INSPIRIA
tel. 502 627 148
www.centruminspiria.pl


Mgr Anna Galos – 602 641 511


Mgr Dominika Machynia-Rzepka – 698 615 177


Mgr Jadwiga Orzechowska – 502 248 800


Mgr Aleksandra Krzywińska – 602 670 062


Krzysztof Gasperowicz SDS – obecnie pracuje w Rzymie – krzysztof.gasperowicz@mailsds.org