Autor: webmonk

Oferta

Konsultacje psychologiczne

Obejmują one 4-5 spotkań w celu postawienia diagnozy w oparciu o rozumienie psychodynamiczne człowieka. Celem jest potwierdzenie lub wykluczenie konieczności terapii dla osób przeżywających różnego rodzaju formy trudności emocjonalnych.

Oferta

Terapia indywidualna i grupowa

Jest to to forma  pomocy przeznaczona  dla osób, które potrzebują pomocy przy użyciu środków psychologicznych. Ten rodzaj pomocy jest przeznaczony dla osób mających problemy depresyjne, osobowościowe i lękowe. Ponadto oferta terapii jest przeznaczona dla tych, którzy doświadczają  trudności w zakresie relacji interpersonalnych.