Konsultacje psychologiczne

Obejmują one 4-5 spotkań w celu postawienia diagnozy w oparciu o rozumienie psychodynamiczne człowieka. Celem jest potwierdzenie lub wykluczenie konieczności terapii dla osób przeżywających różnego rodzaju formy trudności emocjonalnych.